Zakład Teorii i Historii Kultury

Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym

Autor: Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Fragment:
Informacja i jej badanie przywiodło nauki biologiczne do neoewolucjonistycznych teorii i rozstrzygnięć określanych mianem „trzeciej kultury”. Autorka stawia tezę i dowodzi, że w przyrodoznawstwie za sprawą teorii samolubnego genu i jej ekstrapolacji na gruncie memetyki powstała nowa teoria kultury oparta na koncepcji memu i ewolucji informacji pozagenetycznej. Zarysowuje też własny program badawczy memetyki, konfrontuje ją z innymi teoriami „trzeciej kultury”, zwłaszcza z teorią chaosu.

Te dociekania prowadza Autorke do hipotezy „narrativum”, czyli atraktora uniwersalnej przestrzeni fazowej ideosfery, basenu przyciągania mowy, myśli i idei. W ten sposób memetyka ujawnia swoje możliwości poznawcze jako interdyscyplinarna teoria i nowa metodologia nauk ahumanistycznych.

© 2015 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ