Zakład Teorii i Historii Kultury

Katowice – Stalinogród – Katowice. Z dziejów miasta 1948-1956

Autor: Zygmunt Woźniczka

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Śląsk

Fragment:
Katowice są miastem stosunkowo młodym, niemniej jednak ich historia jest burzliwa i skomplikowana, tak jak i dzieje Górnego Śląska w minionym wieku. Szczególny charakter miały zwłaszcza opisywane w książce lata 1948-1956.Rozpoczyna się tak zwany “triumf monolitu” – całkowita unifikacja wszystkich dziedzin życia według wzorców sowieckich. Symbolem tego okresu, a zarazem zwieńczeniem, była zmiana nazwy miasta na Stalinogród w 1953 roku. W tym czasie utrzymano jego charakter jako centrum wielkiego ośrodka przemysłowego, który odgrywał ogromną rolę w realizacji tzw. planu 6-letniego. Priorytetem było wydobycie węgla i wzrost produkcji. Prowadziło to do eksploatacji tego regionu mającej często charakter gospodarki rabunkowej. W efekcie doszło do dewastacji ekologicznej, gospodarczej oraz zastoju kulturalnego.
Miasto to z jednej strony było uprzywilejowane ze względu na gospodarcze znaczenie dla całego kraju, z drugiej zaś upokarzane ze względu na historycznie uwarunkowany skład narodowościowy i socjalny ludności. W książce nie zabrakło opisu codziennego życia mieszkańców, z długimi kolejkami po podstawowe produkty, obskurnymi barami mlecznymi, szarymi ubraniami…

© 2015 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ