Zakład Teorii i Historii Kultury

Ukąszenia, wirusy, memy… Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych

ukąszenia

Redakcja: prof. UŚ dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, mgr Adam Pisarek

Wydawcy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek

Opis
Książka, którą trzymają Państwo w rękach przedstawia wybrane problemy biologiczno-kulturowych zapętleń stanowiących w tym tomie punkt wyjścia dla refleksji nad obrazami różnorodnych, kulturowych praktyk fizjologicznych. Strategie prezentowane przez Autorów poszczególnych tekstów opisujących różnorodne formy naruszenia integralności ludzkiego ciała i umysłu, a także kultury, prowadzą do wyróżnienia dwóch centralnych paradygmatów, pomiędzy którymi rozpościerają się analizy prezentujące różnorodne perspektywy badawcze. Pierwszy z nich związany jest z antropologią kulturową i znajduje swój najpełniejszy wyraz w koncepcji Ernesto de Martino, w której relacja natura – kultura stanowi centrum antropologicznego poznania. Drugi powstał w efekcie intensywnego rozwoju nauk biologicznych, w tym genetyki, neurobiologii, socjobiologii i cognitive science. Według ustaleń tych dyscyplin opozycja natura – kultura, ciało – umysł nie wydaje się już tak oczywista. Do jej zachwiania doprowadziły również dociekania uczonych spod znaku „trzeciej kultury”, w tym memetyków.

© 2015 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ