Zakład Teorii i Historii Kultury

Laboratorium Kultury 3

Laboratorium Kultury

Temat numeru: Lewis Henry Morgan

Redaktorzy numeru: dr Małgorzata Rygielska, mgr Jakub Dziewit

Fragment wstępu do tomu:

“Lewis Henry Morgan na gruncie amerykańskim uznawany jest za jednego z „ojców założycieli” antropologii, pojmowanej jako nauka o człowieku i jego kulturze. Takim mianem określa Morgana nie tylko wieloletnia badaczka jego prac, Elisabeth Tooker, nie tylko autor najnowszej biografii Lewisa Henry’ego, Daniel Moses, czy tłumacz League od the Hode’-no-sau-nee or Iroquois, Bartosz Hlebowicz. Pojawia się ono również w wielu encyklopediach i podręcznikach do dziejów antropologii, etnologii i historii myśli społecznej. Morgana uważa się za prekursora amerykańskich badań terenowych, a także za jednego z najważniejszych przedstawicieli dziewiętnastowiecznej, ewolucjonistycznej antropologii. Docenia siętakże jego analizy stosunków pokrewieństwa – George Peter Murdock stwierdził nawet, że było to „najbardziej oryginalne i błyskotliwe konkretne osiągnięcie w historii antropologii”.
Z ufnością, że udało nam się zachować dystans (przynajmniej w pewnej mierze) wobec mitycznej niemal opowieści o ojcu założycielu – nie pierwszej wszak i nie ostatniej w dziejach myśli antropologicznokulturowej – zapraszamy do lektury zamieszczonych w tomie artykułów”.

Numer przygotowany został w kooperacji wydawniczej przez:
- Uniwersytet Śląski w Katowicach,
- Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach,
- wydawnictwo grupakulturalna.pl

Patronat honorowy nad tomem objęły:
- Narodowe Centrum Kultury
- Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

© 2015 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ