Zakład Teorii i Historii Kultury

dr Adam Pisarek

dr Adam Pisarek

Kontakt:

adam.pisarek@us.edu.pl

Skrócony biogram:

Ur. w 1984 r., doktor, asystent w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Kulturoznawca zajmujący się antropologicznymi teoriami kultury i problematyką gościnności. Redaktor naczelny „Laboratorium Kultury”. Współredaktor tomów Laboratorium Bronisława Malinowskiego (2013), Ukąszenia, wirusy, memy… Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych (2013), Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu (2012) i Radość tropików (2012).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

• Antropologia kultury
• Antropologia kultur świata
• Antropologia tekstu
• Antropologiczne badania terenowe
• Dzieje myśli teoretycznokulturowej
• Kultura współczesna

Stopnie i tytuły naukowe:

Magisterium

1. Wirtualny wizerunek gościnności wobec współczesnych praktyk kulturowych, promotor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski
2. Politologia: Obraz człowieka w systemie nazistowskim. Na marginesie twórczości Ingmara Bergmana, Luchina Viscontiego i Rainera W. Fassbindera, promotor: prof. dr hab. Wojciech Kaute, politologia, Uniwersytet Śląski

Doktorat

Gościnność polska. Próba interpretacji antropologicznej

Najważniejsze publikacje:

Redakcja monografii wieloautorskich:

» Ukąszenia, wirusy, memy… Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych, red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Adam Pisarek, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2013.
» Laboratorium Bronisława Malinowskiego (numer monograficzny „Laboratorium Kultury”), red. Marek Pacukiewicz, Adam Pisarek, grupakulturalna.pl, Katowice 2013.
» Radość tropików (numer monograficzny „Laboratorium Kultury”), red. Adam Pisarek, grupakulturalna.pl, Katowice 2013.
» Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu, red. Adam Pisarek, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2012.

Wybrane artykuły naukowe:

» Wybrane wzory gościnności wobec wzorów praktyk turystycznych powstałych wokół zjawiska couchsurfingu, „Turystyka Kulturowa”, 2013, nr 3.
» Re: wizje edukacji medialnej, „Zeszyty Artystyczne” 2013, nr 2.
» Otwarte ciała, zamknięte światy. Strzykawka w dyskursie i praktykach medycznych, „Kultura Współczesna” 2013, nr 3.
» Antropolog, czyli gość. O badaniach terenowych Bronisława Malinowskiego jako formie kontaktu kulturowego, „Laboratorium Kultury” 2013, nr 2.
» W obronie „człowieka lokalnego”. Lokalność i mobilność wobec praktyk gościnności, „Anthropos?” 2011, nr 16–17.
» „Fetysz”, silos i duch cywilizacji, „Studia kulturowe” 2011, nr 2.
» Przekroczyć gościnność. O granicach domu i państwa, „Anthropos?” 2010, nr 14–15.
» Syndrom Don Kichota. Smutek tropików lub walka z wiatrakami, „Laboratorium Kultury” 2012, nr 1.

Redakcja monografii popularnonaukowych:

» Widma wolności, red. Magdalena Kłosińska, Adam Pisarek, InPress, Kraków 2010.

Inne wydawnictwa:

» Re: wizje. Materiały edukacyjne, red. Adam Pisarek, Tomasz Kiełkowski, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2011.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań:

• Teoria i historia kultury
• Antropologia kultury
• Problematyka gościnności

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych, redakcji czasopism:

• Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (skarbnik katowickiego oddziału)
• „Laboratorium Kultury” – redaktor naczelny
• „Pracownia Kultury” – redaktor naczelny

© 2012 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ