mgr Jakub Dziewit

Rok urodzenia: 1983

Stopnie i tytuły naukowe:

 • Magisterium:

Rzeczywistość skopiowana, czyli przyczynek do historii mimetyczności w fotografii, 2009, kulturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska

Kontakt:

jakub.dziewit@us.edu.pl

Skrócony biogram:

Ur. w 1983 r., asystent w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania związane są z kulturową historią fotografii, wizualnością w badaniach antropologicznych oraz teorią kultury. Redaktor serii wydawniczej „Historia i Teoria Kultury”, redaktor tematyczny i wydawniczy czasopisma naukowego „Laboratorium Kultury”, członek redakcji czasopisma popularnonaukowego „Pracownia Kultury”. Autor książki Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii, współredaktor monografii wieloautorskiej Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych (Katowice 2016) oraz monograficznego numeru „Laboratorium Kultury” 3 (2014) – Lewis Henry Morgan. Opiekun Sekcji Antropologii Wizualnej działającej w ramach Koła Naukowego Antropologii Kultury UŚ.

Wybrane publikacje:

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Analiza i interpretacja tekstu kulturowego
 • Antropologia kultur świata
 • Dzieje myśli teoretycznokulturowej
 • Historia kultury
 • Kultura współczesna – wybrane zagadnienia
 • Organizacja kultury
 • Praktyki kultury
 • Socjologia kultury
 • Teorie kultury XX w.
 • Uniwersalne i lokalne uwarunkowania współczesnych kultur narodowych
 • Warsztaty animacji kultury
 • Wybrane teorie kultury
© 2012 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ