Zakład Teorii i Historii Kultury

dr hab. Marek Pacukiewicz

Rok urodzenia: 1978

Kontakt:

marek.pacukiewicz@us.edu.pl

Skrócony biogram:

Doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, kulturoznawca. Autor książek Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada (2008), Grań kultury. Transgresje alpinizmu (2012) oraz tomów wierszy Budowa autostrady (2012) i Widokówki (2016). Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Laboratorium Kultury”.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

• Antropologia kultury
• Antropologiczne badania terenowe
• Archeologia wiedzy praktycznej
• Dzieje myśli teoretycznokulturowej
• Seminaria magisterskie

Wybrane publikacje:

» Osnowa i wątek w grafikach Andrzeja Łabuza, w: „Laboratorium Kultury” 2014, nr 3.
» Złote runo, w: „Laboratorium Kultury” 2013, nr 2.
» Grań kultury. Transgresje alpinizmu, Kraków 2012.
» Głębia hamburgera. Ślady zębów w wierszu Marcina
Świetlickiego „McDonald’s”
, w: Ukąszenia, wirusy, memy… Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych, Katowice 2012.
» Budowa autostrady, Nowa Ruda 2012.
» Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada, Kraków 2008.

© 2012 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ