Zakład Teorii i Historii Kultury

prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka

Rok urodzenia: 1954

Kontakt:

zygmunt.wozniczka@us.edu.pl

Skrócony biogram:

ur. 1954 w Sosnowcu. Ukończył z wyróżnieniem studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2002–2005 był zastępcą dyrektora, a obecnie jest pracownikiem Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym UŚ.
Od roku 2005 obejmuje stanowisko dyrektora Katedry Badania Najnowszych Dziejów Górnego Śląska. W ubiegłych latach pracował również w Małopolskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Krakowie i w Wyższej Szkole Humanistycznej w Katowicach.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

• Dzieje Śląska
• Historia Polski
• Wybrane zagadnienia historii współczesnej
• Wybrane zagadnienia z historii Polski do/od schyłku I Rzeczpospolitej

Wybrane publikacje:

1. Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku, Katowice 2010.
2. Katowice – Stalinogród – Katowice : z dziejów miasta 1948-1956, Katowice 2009.
3. Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej, red. Zygmunt Woźniczka, Katowice 2006.
4. Katowice 1945-1950 : pierwsze powojenne lata : polityka, społeczeństwo, kultura, Muzeum Historii Katowic, Katowice 2004.
5. Rok 1945 w Zagłębiu Dąbrowskim : praca zbiorowa, red. Walczak J., aut. D. Tomczyk, J. Walczak, Z. Woźniczka, Sosnowiec 2000.
6. Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953, Katowice 1999.
7. Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów, Katowice 1996.

© 2012 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ