Zakład Teorii i Historii Kultury

dr Małgorzata Rygielska

Rok urodzenia: 1978

Stopnie i tytuły naukowe:
Magisterium
” Musi umrzeć, co ma ożyć w pieśni. O próbie poetyckiej autobiografii Krzysztofa Karaska”, 2007
Doktorat
” Poezja jako nazywanie. Tekst Norwida w twórczości Juliana Przybosia”, 2007

Najważniejsze publikacje:
»Pamięć słowa, „Akcent” 2004, nr 1-2, s. 172-175 [rec. z: E. Balcerzan, Perehenia i słoneczniki, Poznań 2003].
»Wymiary słowa, „Twórczość” 2005, nr 2-3, s. 131-139 [zawiera rec. z: H. Bereza, Miary: 99 trójwierszy, Warszawa 2003].
»Antropologia słowa, antropologia wspomnienia, w: Antropologia kultury-antropologia literatury, Katowice 2005, red. E. Kosowska, przy współudziale E. Jaworskiego, s. 98-112.
»Antropologia literatury, antropologia literacka: między badaniem kultury a antropologicznym snem, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 4, s. 21-35.
»Konferencja ‘Literatura i antropologia’, Siena 24-25 lutego 2005 [współautorstwo z A. Gomółą], Lud 2005, s. 372-375.
»Z ziemi włoskiej – antropologii i literaturze czyli słów kilka o konferencji w Sienie, „Gazeta Uniwersytecka” 2005, nr 7 (127), s. 18-19.
»Refleksje absolwentki, w: Wiedza o kulturze w szkole, red. A. Gomóła i E. Dutka, Katowice 2007, s. 242-250.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań:
» teoria, historia i antropologia kultury
» antropologia literatury

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
» Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
» Teoria kultury
» Historia kultury Europy
» Analiza i interpretacja tekstu kulturowego
» Wiedza o kulturze

© 2012 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ