Zakład Teorii i Historii Kultury

Ważne dokumenty

Maroko | Fez

*Zostały tu zamieszczone wzory druków stanowiące podstawę ubiegania się o rozmaite sprawy w zakresie odbywanych studiów w Uniwersytecie. W tym pisma dotyczące Indywidualnej Organizacji Studiów.

*Pisma dotyczące akademików, pomocy materialnej, kredytów studenckich, ubezpieczeń zdrowotnych.

*Jak założyć organizację studencką lub doktorancką? Plus wzory podań.

*Uczelniana Adwokatura Studencka Uniwersytetu Śląskiego powstała żeby pomagać studentom w kwestiach prawnych dotyczących studiów oraz żeby chronić prawa studenta.

*Rzecznik ma zapewnić uwzględnianie potrzeb studentów niepełnosprawnych w działaniach samorządu studenckiego i władz uczelni. Rzecznik pozostaje w stałym kontakcie z Biurem Osób Niepełnosprawnych.

 

© 2011 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ