Zakład Teorii i Historii Kultury

prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska

Rok urodzenia: 1951

Stopnie i tytuły naukowe:
Magisterium
Dzieje i legenda w ‘Kleopatrze’ Cypriana Kamila Norwida, 1973.
Doktorat
Ludowe transformacje średniowiecznych motywów literackich. Z problematyki gatunkowej legendy, 1982.
Habilitacja
Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie ‘Potopu’ Henryka Sienkiewicza, 1990.

Najważniejsze publikacje:
» Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Wydaw. Ossolineum, Wrocław 1985.
» Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie ‘Potopu’ Henryka Sienkiewicza, Wydaw. „Śląsk”, Katowice 1990.
» Kultura polska. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych, [red.], Wydaw. „Śląsk”, Katowice 1992.
» Antropologia i hermeneutyka. Wśród tekstów Józefa Ligęzy, [współautor: E. Jaworski], Wydaw. „Śląsk”, Katowice 1994.
» Polska kultura ziemiańska, [red.] Wydaw. UŚ, Katowice 1995.
» Wstyd w kulturze. Zarys problematyki, [red.] Wydaw. „Śląsk” Katowice 1998.
» Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca. Materiały sesji naukowej, zorganizowanej przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu 8 maja 2001 roku, [red.] Sosnowiec 2002.
» Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza, Wydaw. „Śląsk”, Katowice 2002.
» Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje, Wydaw. UŚ, Katowice 2003.
» Antropologia kultury – antropologia literatury, [red. wspólnie z E. Jaworski] Wydaw. UŚ, Katowice 2005.
» Eurosarmata. O postawach i wyborach Henryka Sienkiewicza, Wydaw. UŚ, Katowice 2013.
Zainteresowania naukowe, tematyka badań:
» teoria, historia i antropologia kultury
» antropologia literatury
» analiza i interpretacja tekstu kulturowego

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
» Komitet Nauk o Kulturze PAN – członek komitetu
» Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
» Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza
» Towarzystwo Kultury Teatralnej
» Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Sprawowane funkcje:
» Wicedyrektor Instytutu Literatury i Kultury Polskiej (1986-1990)
» Dyrektor Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej (1990-1991)
» Kierownik Zakładu Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
» Antropologia kultury
» Teoria kultury
» Historia kultury polskiej
» Historia kultury Europy
» Analiza i interpretacja tekstu kulturowego
» Wiedza o kulturze
» Seminaria magisterskie i doktoranckie

© 2012 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ