Zakład Teorii i Historii Kultury

dr hab. Anna Gomóła

Rok urodzenia: 1969

Stopnie i tytuły naukowe:

 • Magisterium
 • Miś misiowi nierówny…Wokół Kubusia Puchatka i Misia Uszatka

 • Magisterium
 • Gafa jako zjawisko kulturowe

 • Doktorat
 • Zmiana kulturowych standardów polskiej obyczajowości rodzinnej w literaturze dla młodzieży drugiej połowy XX w.

  Najważniejsze publikacje:
  » Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty Jeżycjady, Wyd. UŚ, Katowice 2004.
  » Inicjacje i falstarty. O Sekrecie wróżki Macieja Wojtyszki, W: Z problemów prozy: powieść inicjacyjna, red. W. Gutowski i E. Owczarz, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2003, s. 501-510.
  » Kultura i edukacja, w: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, red. J. Kida, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 385-389.
  » Renesansowe dwory szlacheckie we współczesnej literaturze dla młodzieży, w: Dwór polski zjawisko historyczne i kulturowe, w: Materiały VI Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, red. A. Sieradzka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Kielce 2002, s. 501-512.
  » Kto to, kto tu, kto tam…, „Er(r)go” 2003, nr 7 (2/2003), s. 139-146.
  » Między bezdebitem a piratem, czyli od idei do ekonomii, w: Česká a polská samizdatová literatura / Czeska i polska literatura drugiego obiegu, red. L. Martinek i M. Tichý, Opava 2004, s. 171-175.
  » O problemach antropologów literatury, „Kultura i Społeczeństwo” październik-grudzień 2005. T. XLIX, nr 4, s. 37-42.

  Zainteresowania naukowe, tematyka badań:
  » teoria i historia kultury
  » antropologia kultury
  » antropologia literatury dla dzieci i młodzieży

  Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
  » Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
  » Towarzystwo im Henryka Sienkiewicza

  Sprawowane funkcje:
  » Kierownik Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów z Wiedzy o Kulturze

  Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
  » Wstęp do kulturoznawstwa
  » Teoria kultury
  » Wiedza o kulturze
  » Historia kultury Europy
  » Historia kultury polskiej
  » Subkultury dzieci i młodzieży

  © 2012 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ