Zakład Teorii i Historii Kultury

dr hab. Aleksandra Achtelik

Rok urodzenia: 1973
e-mail: achtelik@poczta.onet.pl

Stopnie i tytuły naukowe

 • Magisterium
 • Symbolika akwatyczna w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza

 • Doktorat
 • Przestrzeń kulturowa jako przedmiot kreacji artystycznej. Wenecja w polskiej literaturze XIX i XX wieku

 • Habilitacja
 • Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście

  Najważniejsze publikacje:
  » Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście, Katowice 2015.
  » Miasto w „Zeszytach literackich” [w:] Studia bibliologiczne, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i współudziale K. Tałuć, Katowice 2005, t. XV, s. 184-200.
  » Pomiędzy przestrzenią piękna a cierpieniem – wokół opowiadań włoskich Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [w:] Aksjotyczne przestrzenie kultury. Prace kulturoznawcze, t. IX, pod red. R. Tanczuk i D. Wolskiej, Wrocław 2005, s. 135-145.
  » Tekst literacki jako źródło wiedzy o kulturze [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław 2004, s. 417-421.
  » Podróże włoskie H. Sienkiewicza [w:] Studia Sienkiewiczowskie. Sienkiewicz-pamięć i współczesność, pod red. L. Ludorowskiego i Z. Mokranowskiej, Lublin 2003, t. III, s. 151-161.
  » Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Katowice 2002.
  » Wenecja Grudzińskiego [w:] „Język artystyczny”, pod red. A. Wikonia i D. Ostaszewskiej, Katowice 2001, t. XI, s. 125-140.
  » Symbolika akwatyczna w twórczości Jaroslawa Iwaszkiewicza, „Arkadia” nr 6/7, 1999, s. 223 – 238.

  Zainteresowania naukowe, tematyka badań:
  » historia i teoria kultury
  » przemiany zachodzące we współczesnej literaturze polskiej
  » związki polsko-włoskie
  » literatura podróżnicza ze szczególnym uwzględnieniem motywów włoskich w literaturze polskiej oraz problematyki miasta

  Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
  » Towarzystwo Kulturoznawcze (oddział w Katowicach)
  » Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”
  » Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza
  » Towarzystwo Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej US
  » Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

  Sprawowane funkcje:
  » wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ
  » osoba upoważniona do reprezentowania Ośrodka Egzaminacyjnego Uniwersytetu Śląskiego – poświadczanie znajomości języka polskiego jako obcego
  » prezes Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
  » kierownik Podypolomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
  » opiekun Koła Naukowego Historyków Kultury

  Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
  » historia kultury starożytnej
  » historia kultury Europy
  » historia kultury polskiej
  » kultura polska XIX i XX wieku
  » teoria kultury
  » wiedza o kulturze
  » laboratorium antropologiczne
  » zajęcia autorskie
  » seminarium magisterskie

  © 2012 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ