Zakład Teorii i Historii Kultury

Publikacje

Syria | Damaszek


Monografie autorskie oraz monografie wieloautorskie i monograficzne numery czasopism redagowane przez pracowników ZTiHK:

(strona w trakcie aktualizacji, więcej informacji o tomie po kliknięciu w tytuł)

2016:


2015:

 • A. Achtelik, Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 • Jan Aleksander Karłowicz, red. A. Gomóła, A. Pisarek – numer monograficzny „Laboratorium Kultury” 4 (2015), grupakulturalna.pl, Katowice 2015. (pobierz jako pdf)


2014:


2013:


2012:


2011:


2010:


2009:


2008:


2007:

 • Antropologia kultury – antropologia literatury: na tropach koligacji, red. E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.


2006:

 • Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej, red. Z. Woźniczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 • E. Kosowska, Stąd do Teksasu. Impresje amerykańskie, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2006.


2005:

 • Antropologia kultury – antropologia literatury, red. E. Kosowska, E. Jaworski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 • Konstanty Ildefons Gałczyński znany i nieznany: studia i szkice, red. A Gomóła, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2005.


2004:

 • A. Gomóła, Saga rodu Borejków. Kulturowe aspekty „Jeżycjady”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 • Z. Woźniczka, Katowice 1945-1950. Pierwsze powojenne lata. Polityka, społeczeństwo, kultura, Muzeum Historii Katowic, Katowice 2004.


2003:

 • E. Kosowska, Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.


2002:

 • A. Achtelik, Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2002.
 • E. Kosowska, Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2002.
 • Historia martyrologii więźniów obozów odosobnienia w Jaworznie 1939-1956, red. Z. Woźniczka, K. Mieorszewski, Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2002.


2001:

 • E. Kosowska, Górny Śląsk. Syndrom przechodniego pokoju, Muzeum Śląskie, Katowice 2001.


1998:

 • Wstyd w kulturze. Zarys problematyki, red. E. Kosowska, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1998.


1995:

 • Polska kultura ziemiańska, red. E. Kosowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.


1992:

 • Kultura polska. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych, red. E. Kosowska, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1992.


1991:

 • D. Wężowicz-Ziółkowska, Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII-XX wieku, Wydawnictwo PTL, Wrocław 1991.


1990:

 • E. Kosowska, Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1990.


1985:

 • E. Kosowska, Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1985.
© 2011 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ