Zakład Teorii i Historii Kultury

Koła naukowe

Turcja | Centralna Anatolia


 

 • Koło Naukowe Antropologii Kultury

Więcej informacji: Koło Naukowe Antropologii Kultury na Facebooku

Kontakt: marek.pacukiewicz@us.edu.pl

Opiekun: dr hab. Marek Pacukiewicz

 

 • Koło Naukowe Kulturoznawców

Kontakt: emilia.wieczorkowska@gmail.com

Opiekun: prof. UŚ dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Przewodniczący: Emilia Wieczorkowska

KNK czeka na nowych członków, zaprasza do współpracy i tworzenia nowych projektów badawczych!

Galeria zdjęć z wypraw KNK

Działa od 1989 roku. Opieka naukowa – prof. nadzw. dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska. Powstało z inicjatywy studentów kulturoznawstwa, których pasje poznawcze i chęć praktycznego sprawdzenia wiedzy teoretycznej, nabywanej w trakcie studiów, skłoniły do podjęcia znacznie szerszych i ambitniejszych działań niż przewidują to obowiązkowe zajęcia uniwersyteckie. Koło Naukowe Kulturoznawców skupia studentów różnych kierunków i wydziałów Uniwersytetu Śląskiego (m. in. WNS, WNoZ) zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu historii i antropologii kultury. Program naukowy Koła od początku związany jest ściśle z badaniem, doskonale widocznych w basenie Morza Śródziemnego skutków zderzenia cywilizacji Wschodu i Zachodu. Przedmiot obserwacji i analizy stanowi zarówno sfera materialna, jak społeczna i mentalna. W ramach badań KNK zorganizowało już 16. studenckich kulturoznawczych wypraw naukowych :

 • Palmyra ’90 (Turcja – Syria) – sierpień/wrzesień 1990;
 • Anatolia ’92 (Turcja Zachodnia) – sierpień 1992;
 • Grecja – Kreta’95 (Grecja lądowa, Peloponez i Kreta) – wrzesień 1995
 • Igretur ’97 (Turcja Zachodnia i Środkowa) – wrzesień 1997;
 • Hellada ’98 (Grecja – Kreta) – wrzesień 1998;
 • France – Sud ’99 (Francja Środkowa i Południowa, Włochy ) – wrzesień 1999;
 • Kapadocja’ 2000 (Turcja) – wrzesień 2000;
 • Grecja – Kreta ‘2001 (Grecja z Peloponezem, Kreta) – sierpień 2001;
 • Krym’ 2002 (Ukraina Zachodnia, Krym) – lipiec/sierpień 2002;
 • Kara Deniz’ 2004 (Turcja centralna) – sierpień 2004;
 • Hellas ‘2006 (Grecja lądowa i Peloponez) – sierpień 2006;
 • Italia ‘2007(od Wenecji do Paestum) – sierpień 2007
 • Kapadocja’2008 (Półwysep Anatolijski) – sierpień 2008
 • Iberiada’2009 (Hiszpania – Portugalia) – sierpień 2009
 • Bałkański do syta’2010 (Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina,
 • Albania, Chorwacja, Słowenia) – sierpień 2010
 • Grecja – Kreta’ 2011( Rumunia, Serbia, Grecja, Kreta) – sierpień 2011

oraz 9 wycieczek dydaktycznych dla studentów i pracowników UŚ :

 • Wenecja – Werona – Rawenna (Włochy Północne) – kwiecień/maj 1998;
 • Lascaux – Cro-Magnon (Francja) – kwiecień/maj 1999;
 • Dordogne (Francja) – kwiecień/maj 2002;
 • Sankt Petersburg (Litwa, Łotwa, Rosja) – kwiecień/maj 2003;
 • Litwa – Łotwa – Estonia – kwiecień/maj 2007;
 • Śladami Drakuli (Transylwania – Bukareszt) – kwiecień/maj 2008;
 • Wilno – Ryga – Tallin – Sankt Petersburg – kwiecień 2009
 • Rzym (Włochy Północne i Środkowe) – kwiecień/maj 2001;
 • Transylwania (Rumunia Zachodnia) – kwiecień/maj 2006;

KNK prowadzi również szereg innych działań, do których należą m.in. organizacja warsztatów i zebrań naukowych, udział w konferencjach naukowych innych ośrodków uczelnianych, wystawy fotograficzne czy organizacja i realizacja konkursów wiedzy z cyklu „Spotkania z kulturą i historią” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, wspomagając i rozszerzając kulturoznawcze działania edukacyjne na rzecz środowiska. Zorganizowało m.in.: Konkurs wiedzy o historii i kulturze starożytnego Egiptu; 17-18 IV 1998; Konkurs wiedzy o historii i kulturze starożytnej Grecji; 26-27 IV 1999; Konkurs wiedzy o historii i kulturze starożytnego Rzymu; 6-7 V 2000; Konkurs „Mitologie świata” (Grecja, Rzym, judaizm, chrześcijaństwo); 23 -25 IV 2001; Konkurs wiedzy pod nazwą „Krąg kultur Unii Europejskiej – Francja” 24-25 IV 2002;Konkurs wiedzy „Krąg kultur Unii Europejskiej – Belgia” 5V- 17V 2003; Konkurs wiedzy „Krąg kultur Unii Europejskiej – Wielka Brytania” 26 – 28 V 2004 oraz szereg prelekcji, wykładów i wystaw w miejskich ośrodkach kultury regionu.

Przygotowując studentów kulturoznawstwa do działania w nowej sytuacji rynku kultury podjęło także współpracę ze Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym „Kontakt”, partnerem wniosku KNK o Małe Dotacje z funduszu „Teraz Integracja” PHARE 2001, które zakończyły się sukcesem i uzyskaniem dotacji z Fundacji Schumana na rzecz kultury w regionie. Członkowie Koła współredagują i publikują artykuły w Zeszytach naukowych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego „Teksty z ulicy”. Przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Folkloroznawców wydany został zeszyt kulturoznawczy nr 8 z 2004 roku, poświęcony Ukrainie i polityczno-społecznym przemianom prowadzącym do „pomarańczowej rewolucji”. Do dokonań Koła zaliczają się także: wieloletnie badania terenowe na Podhalu (wieś Załuczne koło Odrowąża Podhalańskiego), zgromadzenie materiałów z terenu i wykorzystanie ich w pracach magisterskich oraz podczas zajęć dydaktycznych. Nawiązanie kontaktów ze studentami Uniwersytetu w Stambule i Ankarze, rozszerzenie działalności Koła (członkostwo w Kole studentów Wydziału Radia i Telewizji, Wydziału Nauk Społecznych, Prawa i Administracji, Wydziału Nauk o Ziemi), realizacja filmów dokumentalnych o Troi, Krecie, Grecji Lądowej, Francji, Kapadocji, Syrii i Turcji (materiał dydaktyczny do użytku wewnętrznego).

 

 • Koło Naukowe Teorii Kultury

Więcej informacji: 

Kontakt: malgorzata.rygielska@us.edu.pl

Opiekun: dr Małgorzata Rygielska

 

 • Studenckie Koło Folkloroznawców

Kontakt: kjaglarz@gazeta.pl

Opiekun: prof. UŚ dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Przewodniczący: Kalina Jaglarz

Studenckie Koło Folkloroznawców przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstało w 1976 roku, początkowo jako sekcja Koła Naukowego Polonistów, a następnie jako samodzielna jednostka. Do 2003 roku opiekę naukową nad Kołem sprawował dr hab. Dionizjusz Czubala (przy współpracy dr Marianny Czubaliny w latach 1988-1995). Obecnie opiekunem SKF jest prof. UŚ dr Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska.Formy działalności SKF:

Akcje zbierackie folkloru w terenie – badania terenowe w Polsce:
• 1976 Pińczów – Wiślica – Nowy Korczyn (09- 15.09. 1976).. Temat: Podania i wspomnienia wojenne z Ponidzia.
• 1977 Sosnowiec – Pilica. (27.08 -11.09.1977) Temat: Folklor Zagłębia Dąbrowskiego.
• 1980 Zawiercie. (03.08-16.08. 1980) Temat:. Szlakiem Federowskiego. Podania z Zagłębia Dąbrowskiego.
• 1988 Sosnowiec – Myszków (15.07 -30.07 1988). Temat: Folklor Zagłębia Dąbrowskiego.
• 1989 Zazdrość. (01.07 -07.07 1989) Temat: Podania Zagłębia Dąbrowskiego.
• 1999. Wisła – Istebna (wrzesień).. Temat: Współczesne makroplotki, sensacje i legendy miejskie.
• 2000 Koniaków – Jaworzynka.. Temat: Współczesne makroplotki, sensacje i legendy miejskie.
Akcje zbierackie folkloru w terenie – badania terenowe za granicą:
• 1991 Mongolia. (02.08- 29.08 .1991) Temat: Współczesne mity mongolskie.
• 1992 Turcja (2.08 – 30.08.1992) [wraz z Kołem Naukowym Kulturoznawców] Temat: Folklor polonii tureckiej okolic Adampola.
• 1994 Lwów (15.09-30.09.1994). Temat: Współczesne mity ukraińskie.
• 1995. Lwów- Kijów (15 .10-27.10.1995). Temat: Współczesne mity ukraińskie.
• 1999 Mongolia ( sierpień 1999). Temat. Wspólczesne mity mongolskie.
• 2000 Mongolia – Chiny – Tybet – Nepal – Indie (pierwsza grupa). Mongolia – Chiny – Tybet – Kazachstan – Rosja (druga grupa).. Temat: Współczesne mity (mongolskie) azjatyckie.
• 2000 Kijów (październik) Temat: Współczesne mity ukraińskie.
• 2001 Mongolia. Temat: Współczesne obrzędy pogrzebowe Mongołów.
• 2002 Słowacja: Zylina – Rużomberok – Bratysława. Temat: Współczesne legendy miejskie Słowaków.
• 2003 Lwów – Stryj (wrzesień). Temat: Folklor miejski Lwowa i Stryja
• 2004 Lwów – Stryj (kwiecień). Temat: Folklor miejski Lwowa i Stryja

Opracowanie naukowe tekstów i druk Zeszytów naukowych pracowników i studentów UŚ „Teksty z ulicy”:
• „Teksty z ulicy”. Zeszyt folklorystyczny Nr 1, pod red. D. Czubali i M. Czubaliny, Katowice 1995
• „Teksty z ulicy”. Zeszyt folklorystyczny Nr 2, pod red. D. Czubali i D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 1996
• „Teksty z ulicy”. Zeszyt folklorystyczny Nr 3-4, pod red. D. Czubali i D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 1999
• „Teksty z ulicy”. Zeszyt folklorystyczny Nr 5-6, pod red. D. Czubali i D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 2003
• „Teksty z ulicy”. Zeszyt folklorystyczny Nr 7, red. D. Czubala
• „Teksty z ulicy”. Zeszyt kulturoznawczy Nr 8, pod red .D. Wężowicz-Ziółkowskiej i E. Yazykovej, Katowice 2004
• „Teksty z ulicy”. Zeszyt memetyczny Nr 9, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, współpr. M. Noszczyk, Katowice 2005
• „Teksty z ulicy”. Zeszyt memetyczny Nr 10, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, współpr. M. Noszczyk, Katowice 2006
• „Teksty z ulicy”. Zeszyt memetyczny Nr 11, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, współpr. M. Noszczyk, Katowice 2007

Udział w Targach Edukacyjnych i festiwalach nauki UŚ – 2001, 2004, 2006

Organizacja ogólnopolskich konferencji i warsztatów naukowych:
• 1980 Organizacja ogólnopolskiej sesji naukowej towarzyszącej •I Ogólnopolskiemu Festiwalowi Studenckich Zespołów Folklorystycznych w Sosnowcu. Udział wzięli m. in.: prof. Józef Burszta, dr doc. Adolf Dygacz, prof. ATH dr hab. Dionizjusz Czubala, prof. dr hab. Ewa Kosowska, dr Urszula Kowalska, dr Eugeniusz Jaworski, dr Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, mgr Michał Waliński
• 2005 I Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne: Memetyka. Teorie i aplikacje Szczyrk ( 13 – 15 styczeń 2005)
• 2005 Warsztaty naukowe: Folklor i tradycje kulturowe regionu Transylwanii
• Szczyrk ( 16 – 18 grudzień 2005)
• 2006 II Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne: Memetyka. Aplikacje i kontrowersje , Szczyrk ( 13 – 15 luty 2006)
• 2007 III Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne: Reprodukcja i replikacja w kulturze i biologii; Szczyrk (23 – 25 marzec 2007)
• 2008 IV Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne: Przypadek i konieczność w ewolucji (Szczyrk 18 – 20 kwietnia 2008)

 

© 2011 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ