Zakład Teorii i Historii Kultury

Kulturowa historia podróżowania

Kulturowa historia podróżowania - ogólnopolska konferencja naukowa

Słownik języka polskiego PWN definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze.

Chcemy zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania; interesują nas zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW („Homo viator i GPS. Dawne toposy podróży a współczesne przemiany podróżniczej czasoprzestrzeni”) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba z Instytutu Historii UJ („Podróże Wisłą”).

Program konferencji:

Program w pliku PDF -> ŚCIĄGNIJ.

Proponowane wątki i obszary badawcze:

• historia podróżowania,
• podróżowanie w różnych kulturach,
• cele, role i funkcje podróżowania,
• kulturowe wyobrażenia na temat podróży,
• podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi,
• podróżowanie w tekstach kultury,
• figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne,
• środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika,
• historie podróży i sylwetki podróżników;
• przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada.
Wskazane wątki są tylko przykładowe, zachęcamy także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji.

Rada Naukowa Konferencji:

• dr hab. Marek Pacukiewicz – przewodniczący,
• prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska,
• dr hab. Aleksandra Achtelik,
• dr Adam Pisarek – I sekretarz,
• mgr Jakub Dziewit – II sekretarz.

Organizatorzy:

• Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ,
• Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice,
• Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych,
• Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – CINiBA,
• wydawnictwo grupakulturalna.pl.

Współpraca i patronaty:

• Instytut Książki,
• Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego,
• Laboratorium Kultury.

Informacje kontaktowe:

• e-mail ogólny: kulturowahistoria@us.edu.pl
• strona konferencji: http://www.thk.us.edu.pl/?page_id=10265 (lub http://www.thk.us.edu.pl => zakładka „Konferencje naukowe”)
• wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/259674807838471/

© 2017 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ