Zakład Teorii i Historii Kultury

Etno-grafie, kulturo-grafie

Etno-grafie, kulturo-grafie

Konferencja „Etno-grafie, kulturo-grafie” jest projektem interdyscyplinarnym, łączącym namysł antropologiczny, etnograficzny, kulturoznawczy, literaturoznawczy oraz językoznawczy. Jej celem jest wskazanie i opracowanie różnych – lokalnie i historycznie wykształconych sposobów pisania o kulturach etnicznych i narodowych, wykorzystywanych zarówno w tekstach naukowych, jak i artystycznych. Interesują nas w tym zakresie nie tylko tradycje rodzime, ale także stosunkowo słabo znane – pozaeuropejskie. Dlatego też projekt ma wymiar międzynarodowy.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

Wszystkie obrady będą odbywać się w Muzeum Historii Katowic
(Katowice, ul. Szafranka 9)

Środa, 15 czerwca 2016

 

godz. 10.10 – Otwarcie konferencji

 • prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska – kierownik Zakładu Teorii i Historii Kultury UŚ
 • dr Jacek Siebel – dyrektor Muzeum Historii Katowic

godz. 10.10 – PANEL I

 • 10:10 Mgr Marika Bonanno (Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari, Uniwersytet Warszawski), Mgr Ewa Pac (Uniwersytet Warszawski): „Postać Pellegrina Artusi. Pomiędzy historią, kulturą i kuchnią Włoch”
 • 10:30 Mgr Kamil Kozakowski (Uniwersytet Śląski): „Konsumpcja czy tradycja? Funkcje gruzińskiej supry”
 • 10:50 Mgr Karina Akopova (Państwowy Uniwersytet Ilii w Tbilisi, Uniwersytet Śląski): „Socjologiczno-kulturowy obraz gruzińskiej rodziny”
 • 11:10 Nailia Efendieva (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny): „Historia azerbejdżańskiej muzyki. Wpływ na kształtowanie nowoczesnych gustów muzycznych”
 • 11:30 – 11:50 DYSKUSJA

11:50 – 12: 15 Przerwa kawowa

12:15 – PANEL II

 • 12:15 Mgr Adriana Loiodice (Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari, Uniwersytet Śląski): „Rola światła w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza”
 • 12:35 Mgr Małgorzata Laburda (Uniwersytet Śląski): „Kresy w dyskursie literackim – wybrane zagadnienia”
 • 12:55 Mgr Yadviga Ogoulchanskaya (Uniwersytet Języków Świata w Taszkiencie): „Great poets of Uzbekistan (великие поэты Узбекистана)”
 • 13:15 Mgr Nana Shengelia (Państwowy Uniwersytet Ilii w Tbilisi, Uniwersytet Śląski): „Rytualizacja zachowań językowych i pozajęzykowych”
 • 13:35 – 13:55 DYSKUSJA

13:55 – 14:20 Przerwa kawowa

14:20 – PANEL III

 • 14:20 Mgr Jakub Dziewit (Uniwersytet Śląski): „Kultura wizualna – refleksja antropologii wizualnej”
 • 14:40 Lic. Radostyna Borovyk (Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Uniwersytet Śląski): „Współczesna kultura pod względem wirtualizacji”
 • 15:00 Lic. Lika Gubashvili (Państwowy Uniwersytet Ilii w Tbilisi, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Lic. Maia Maziashvili (Państwowy Uniwersytet Ilii w Tbilisi, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu): „Polska i Gruzja: kulturowe różnice w obszarze marketingu”
 • 15:20 dr Adam Pisarek (Uniwersytet Śląski): „Granice współczesnych światów. Kategoria „tarcia” w etnografii globalnych połączeń Anny Tsing”
 • 15:40 – 16:00 Dyskusja i zamkniecie konferencji

Rada naukowa konferencji:

- prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska,
- dr Jacek Siebel – dyrektor MHK,
- dr hab. Anna Gomóła,
- dr hab. Marek Pacukiewicz,
- dr Małgorzata Rygielska

Sekretarz konferencji: mgr Kamil Kozakowski

Organizatorzy:

- Zakład Teorii i Historii Kultury (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych / Wydział Filologiczny / Uniwersytet Śląski w Katowicach)
- Muzeum Historii Katowic
- Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze o/Katowice
- Polska Akademia Umiejętności, stacja Katowice

© 2016 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ