Zakład Teorii i Historii Kultury

Tu – skończyły się drogi…

 

 
Zakład Teorii i Historii Kultury, INKSI, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, Komisja Historycznoliteracka,
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – Oddział Terenowy w Katowicach
Centrum Kultury Śląskiej – Pałac w Nakle Śląskim

zapraszają
na międzynarodową konferencję naukową

„Tu – skończyły się drogi…”

Obrady odbędą się 19 czerwca 2015 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

 

PROGRAM

godz. 11.00  powitanie uczestników konferencji:

- prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska (Zakład Teorii i Historii Kultury, INKSI, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
- dr hab. prof. UŚ Anna Szawerna-Dyrszka (Komisja Historycznoliteracka, Oddział PAN w Katowicach)
- dr hab. Zygmunt Woźniczka (Stacja Naukowa PAU w Katowicach)
- dr hab. prof. UŚ Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (Oddział Terenowy PTK w Katowicach)
- dr Stanisław Zając (Centrum Kultury Śląskiej – Pałac w Nakle Śląskim)

 

godz. 11.15 – pierwsza część obrad
moderuje dr hab. prof. UŚ ANNA SZAWERNA-DYRSZKA
(Komisja Historycznoliteracka, Oddział PAN w Katowicach, Uniwersytet Śląski)

- dr hab. ZYGMUNT WOŹNICZKA (Stacja Naukowa PAU w Katowicach, Uniwersytet Śląski), Zsyłki, wywózki, emigracja

- doc. dr LUDMIŁA STAWSKA (Uniwersytet  Slowianskij w Biszkieku), Pożytki wystaw etnograficznych

- dr IZOLDA TOPP (Uniwersytet Wrocławski), Kulturowe krajobrazy Syberii

- dr hab. ANNA GOMÓŁA (Uniwersytet Śląski), Polacy, stepy i Kirgizi

Przerwa

godz. 13.00 – druga część obrad
Moderuje dr hab. MAREK PACUKIEWICZ (Uniwersytet Śląski, Oddział Terenowy PTK w Katowicach)

- mgr AKYLAI ABYLKADYR KYZY (Uniwersytet Narodowy im. Dżusupa Bałasagyna w Biszkeku, Uniwersytet Śląski),  Kirgiz i Kazach – próba interpretacji etymologicznej

- doc. dr  LUBOW SKREMINSKA (Uniwersytet  Slowianskij w Biszkieku), O tożsamości etnicznej Polaków w Kirgistanie

- prof. UJK dr hab. ZDZISŁAWA MOKRANOWSKA (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), Kobiecy los

- lic. MARGARITA BOROVIKOVA (Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych im. Abyłaj-chana w Ałmaty; Uniwersytet Śląski), Językowa i kulturowa tożsamość Polonii w Kazachstanie

- prof. zw. dr hab. EWA KOSOWSKA (Uniwersytet Śląski, PTK), Widzieć, wiedzieć, zrozumieć. Impresje kirgistańskie

Dyskusja

Zakończenie konferencji

 

© 2015 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ