Zakład Teorii i Historii Kultury

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etno-grafie, Kulturo-grafie”

Wpisano przez 20 maja 2017 | 0 Komentarzy »

Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową „Etno-grafie, „Kulturo-grafie”, która odbędzie się 26.05.2017 r. w Muzeum Historii Katowic (ul. Szafranka 9). Program konferencji można znaleźć pod adresem: http://www.thk.us.edu.pl/wp-content/uploads/2015/01/etnografie2017.pdf.

Organizatorzy:
- Zakład Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
- Muzeum Historii Katowic.

Współorganizatorzy:
- Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ,
- Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ,
- Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice,
- Polska Akademia Umiejętności – stacja Katowice.

Afiliacje


Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski

Polecamy


Laboratorium Kultury
Teksty z ulicy
Postscriptum

Kontakt


Zakład Teorii i Historii Kultury
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

tel. 32 200 93 03
mail: thk@us.edu.pl
© 2017 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ
get_footer(); ?>