Zakład Teorii i Historii Kultury

Spotkanie promocyjne monografii „Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje”

Wpisano przez 1 stycznia 2017 | 0 Komentarzy »

We wrześniu 1975 roku została powołana w Instytucie Filologii Polskiej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego nowa jednostka – Zakład Teorii Kultury i Polityki Kulturalnej. Od tego czasu zakład kilka razy zmieniał nazwę oraz miejsce w strukturze organizacyjnej wydziału; zmieniało się też jego kierownictwo i skład osobowy. Pozostało jednak trwałe zainteresowanie teorią, historią i antropologią kultury, a te obszary badawcze zdecydowanie wpłynęły na kształtowanie profilu naukowo-badawczego całego Zespołu.

Po czterdziestu latach postanowiliśmy podsumować nasz dorobek. Z inicjatywą przygotowania monografii działalności Zakładu Teorii i Historii Kultury i jego poprzednich wcieleń wystąpili dr hab. Anna Gomóła i dr hab. Marek Pacukiewicz. Należy jednak podkreślić, że do dokumentowania i podsumowania kolejnych etapów pracy zespołu uprzednio wielokrotnie zachęcał nas dr Eugeniusz Jaworski. W obliczu zbliżającego się podówczas jubileuszu wypadało zrealizować to zadanie. Prace nad monografią trwały dłużej, niż zakładaliśmy. Sporo czasu zajęło między innymi gromadzenie materiałów archiwalnych. Dobór autorów ograniczony został do grona aktualnych pracowników Zakładu: w ich optyce zarówno przeszłe, jak i obecne działania zespołu prezentują się niewątpliwie inaczej niż w optyce naszych starszych kolegów lub najmłodszych doktorantów. W rezultacie otrzymaliśmy książkę na swój sposób wyjątkową: monografię dokumentującą plany, ambicje i efekty badania kultury przez stosunkowo nieliczną grupę osób skupioną w jednym miejscu wokół jednej idei.

Serdecznie zapraszamy na uroczystą promocję naszej książki Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje. Rozpoczęcie spotkania przewidujemy na godz. 17.00 w środę, 18 stycznia 2017 roku w Sali Rady Wydziału (V p.) budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 1.

Ewa Kosowska z zespołem pracowników Zakładu Teorii i Historii Kultury

Więcej informacji o książce: kliknij tutaj.

Afiliacje


Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski

Polecamy


Laboratorium Kultury
Teksty z ulicy
Postscriptum

Kontakt


Zakład Teorii i Historii Kultury
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

tel. 32 200 93 03
mail: thk@us.edu.pl
© 2017 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ
get_footer(); ?>