Zakład Teorii i Historii Kultury

Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje (red. A. Gomóła, M. Pacukiewicz)

Wpisano przez 8 grudnia 2016 | 0 Komentarzy »

Jest nam nadzwyczaj miło poinformować o premierze tomu Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje (red. A. Gomóła, M. Pacukiewicz). Jest to jubileuszowa monografia, wydana z okazji 40-lecia Zakładu Teorii i Historii Kultury UŚ. Spotkanie promocyjne odbędzie się 18 stycznia, ale już teraz zachęcamy do zapoznawania się z tomem. Jest on dostępny do kupienia m.in. w księgarniach współpracujących z Wydawnictwem UŚ – kliknij tutaj.

Opis książki:
W okolicznościowej monografii przedstawiono zarówno historię Zakładu Teorii i Historii Kultury, jak i jego zmieniającą się i krystalizującą w ciągu kolejnych lat strukturę. Autorzy poszczególnych artykułów starali się ukazać dzieje Zakładu w szerokim historyczno-kulturowym, a także naukowym kontekście, uwzględniając stan polskiego kulturoznawstwa oraz jego specyfikę w ramach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
Książka podzielona została na dwie części. Pierwsza poświęcona jest projektom badawczym realizowanym dotychczas przez Zakład oraz profilowi naukowemu jednostki. Część druga zawiera teksty prezentujące projekty dydaktyczne, działalność kół naukowych i współpracę z licznymi instytucjami kultury. Czytelnik znajdzie tutaj refleksje na temat problematyki nauczania kultury polskiej, kształcenia nauczycieli wiedzy o kulturze, a także kształcenia w zakresie dziedzictwa kulturowego na studiach licencjackich. Osobnym zagadnieniem jest charakterystyka stosunkowo niedawno utworzonego przez pracowników Zakładu czasopisma „Laboratorium Kultury”.
Do monografii dołączono aneks, zawierający ważne dla katowickiego kulturoznawstwa dokumenty historyczne oraz wykaz absolwentów.

Więcej informacji o książce: kliknij tutaj.

Afiliacje


Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski

Polecamy


Laboratorium Kultury
Teksty z ulicy
Postscriptum

Kontakt


Zakład Teorii i Historii Kultury
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

tel. 32 200 93 03
mail: thk@us.edu.pl
© 2016 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ
get_footer(); ?>